Categorie archief: aansluiten

De kracht van aansluiten

In mijn werk zie ik regelmatig dat daar waar leidinggevenden en medewerkers samenwerken, ze te weinig écht aandacht voor elkaar hebben en onvoldoende weten wat een ieder belangrijk vindt. In plaats van eerst aansluiting bij elkaar te zoeken, dwingen ze de samenwerking als het ware af door elkaar te overtuigen, te motiveren en tot werkafspraken te komen.

In het boek van Stephen Covey (7 habits) las ik over de Indiaanse Talking Stick. Een instrument om tijdens een dialoog het écht luisteren te bevorderen. Als ‘key note listener’ wilde ik hier natuurlijk meer van weten. Ik heb kennis gemaakt met de principes van de talking stick zoals deze door de Lakota/Dakota Indianen worden gehanteerd. Het effect van het hanteren van de talking stick is enorm! Dit heb ik zelf mogen ervaren in dialogen waar ik aan deelnam en die ik heb begeleid. Hoe zou je het bijvoorbeeld vinden als in een bijeenkomst van het team of bedrijfsonderdeel waar je deel van uit maakt:

  • er sprake is van een gelijkwaardig gesprek, een gesprek van mens tot mens?
  • je alle ruimte ervaart om volledige aandacht te hebben en vanuit zichzelf te spreken?
  • je het gevoel hebt dat je echt wordt begrepen?
  • je – ook als het moeilijk of spannend wordt – gesterkt, gesteund en gerespecteerd wordt door de teamleden?

De talking stick is een uniek instrument om een goede basis te leggen voor werkelijke samenwerking en cocreatie.

mijn 'talking sticks'

Advertenties

van Follow naar Flow

Ik maak bij thema’s als leiderschap en teamwerk vaak de vergelijking met mijn ervaring als drummer in een band. Wanneer je als groep muzikanten lekker aan het spelen bent, dan voel je dit. Je bent zo in verbinding met je instrument, de andere bandleden en het nummer dat je samen speelt, dat alles als vanzelf gaat en klopt. Elk bandlid is gericht op het geheel en past zijn bijdrage daarop aan. Foutjes worden moeiteloos en onopvallend voor het publiek hersteld. Deze toestand van optimale samenwerking en de energie die daarbij vrijkomt, noem ik ‘flow’.

Wanneer ik met een leidinggevende van een (management)team spreek, hoor ik regelmatig dat de teamleden te weinig echt samenwerken om de gestelde doelen te bereiken. Ze blijken elk vooral bezig te zijn met de eigen rol, verantwoordelijkheid en dagelijkse kwesties. Dit is logisch, want dit verwacht de teamleider ook van zijn teamleden. Wat is er nodig om het werk van de teamleden nadrukkelijker te koppelen aan hun samenwerking en aan de team- en organisatiedoelstellingen?

Terug naar de metafoor van de muziek. De team- en organisatiesdoelen zijn te vergelijken met het muziekstuk dat je als band goed wilt neerzetten voor het publiek. Om dit mogelijk te maken zal de muzikale leider van de band (teamleider) zijn inzicht in de bedoeling van het stuk moeten overbrengen op zijn bandleden. De muzikale leider heeft de verantwoordelijkheid en is in de positie om het grote geheel te zien en er op te sturen. Om ervoor te zorgen dat elk bandlid zijn rol in het muziekstuk goed kan vervullen, moet de muzikale leider gevoel hebben voor de wijze waarop elk bandlid zijn rol en bijdrage ziet, welke knelpunten worden ervaren en welke ondersteuning nodig is.

De muzikale leider moet dus goed luisteren naar wat de bandleden beweegt om hen in staat te stellen hun rol in het stuk goed te spelen. De muzikale leider moet de bandleden ook helpen om naar elkaars rollen en partijen te leren luisteren, zodat ze elkaar in het muziekstuk kunnen blijven volgen en flow kunnen creëren.

Kijk eens naar het filmpje van Placido Domingo (No puede Ser) en geniet van de flow. Wat doet Placido? Wat doet de dirigent? Wat doet het orkest? Wie volgt en wie leidt?

Het boek “Maestro: Leidinggeven door te luisteren” van de succesvolle dirigent Roger Nierenberg is een aanrader voor degene die meer wil lezen over het belang van luisteren in leidinggeven en teamwerk.